Er dette årets viktigste konferanse?

19. August 2021 av Silke og aroma

Guttas Campus sitt hovedmål er å få flere gutter til å fullføre videregående skole. Konseptet ble innført i 2018 som et prosjekt for gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på det siste året på ungdomsskolen.

Konferansen retter søkelyset mot en sentral samfunnsutfordring i Norge. Altfor mange unge gutter faller ut av skole, arbeids- og samfunnsliv.

Hva er målet med konferansen?

Målet med dagen er å fremme faglige innspill og drøfte konstruktive tilnærminger til arbeid med gutter som står i utfordrende situasjoner.
Målgruppen er gutter i 9. klasse som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole.

Gjennom innlegg fra fagpersoner fra ulike fagområder, og ikke minst fra gutta
selv, skal det i konferansen belyse:
– Hvorfor er det flest gutter som har disse utfordringene?
– Hva er konsekvensene av dette?
– Hva kan vi gjøre med det?

Kronprins Haakon takket ja til å åpne Guttas Campus konferansen 8 September på Clarion The Hub i Oslo.

Altfor mange unge gutter faller ut av skole, arbeids- og samfunnsliv. Noen av landets dyktigste fagpersoner skal belyse utfordringene mange gutter opplever i skolen. Deltakere fra Guttas Campus deler erfaringer, og Leo Ajkic bidrar med “Skråblikk på oppvekst”.

*For det fullkomne konferanseprogrammet, trykk her*

Påmelding til Guttas Campus 2021 kan gjøres her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.